Enterprise mailbox

Stock code:3778.HK

通用banner

Introduction of domestic chemical fiber manufacturers

2015-05-06 15:45:33
Times

Manufacturers of eg: Yanshan Petrochemical, Beijing Dongfang Chemical, Dushanzi, Maoming Petrochemical, Jilin chemical fiber, Fushun Petrochemical ten manufacturers of PTA: Yangzi Petrochemical, Yizheng Chemical fiber, Shanghai Petrochemical, Luoyang Petrochemical, Tianjin Petrochemical; Liaoyang Petrochemical; Xiamen Xianglu petrochemical, Zhuhai BP Amoco, Shanghai Far East (Taiwan) chemical, Hualian Sanxin ten manufacturers of polyester staple fiber: Yizheng Chemical Fiber Co., Ltd., Shanghai Petrochemical Co., Ltd., Shanghai Lianji, Tianjin Petrochemical Co., Ltd., Zhejiang Chemical Fiber Co., Ltd., Jinan Chemical Fiber Co., Ltd., Longdi Group Co., Ltd., Liaohua, Luoyang Petrochemical Co., Ltd.  Sichuan polyester Co., Ltd. are 12 major manufacturers of viscose staple fiber: Jilin Chemical Fiber Co., Ltd., Xinxiang Bailu, Tangshan Sanyou, Dandong Chemical Fiber Co., Ltd., Yibin seria, Zhongshan crown, Jiangsu Aoyang Industry Co., Ltd., Chengdu Huaming, Nanjing Chemical Fiber Co., Ltd., Jiangsu Sanfangxiang, Hubei Chemical Co., Ltd Xian, Shandong Gaomi Yinying to Alibaba

Tel:86-795-4509997,4509998,4509995

Add:Fengtian Economic Development Zone, Fengxin County, Jiangxi Province, China